تجهیزات
1) دیگهای بخار آب در تمامی فشارهای کاری
2) سیستم های خنک کننده
3) تخلیه بخار دیگهای بخار و محافظت
4) خطوط لوله بخار و آب در صنایع
5) مواد شیمیایی فاین آمین (FIENAMIN®) برای بهسازی آب در صنایع متفاوت
6) واحد نیروگاهی/صنایع تولیدی/صنایع خدماتی
تماس با ما

تلفن: 24-44481223 021

ایمیل: info@palandabshimi.com
فناوری فاین آمین (FINEAMIN®)
فناوری فاین آمین (FINEAMIN®)، اختراعی ثبت شده است که مخلوطی فعال در سطح از پلی آمین های آلیفاتیک تشکیل دهنده لایه سطحی و پراکنده سازهای از چند آمین قلیایی است که با فرمول سازی ویژه به شکل هم زمان امکان پایداری گرمایی و غیرفعال سازی سطح فلز در کل مسیر آب / بخار را فراهم می آورد.
فرمول منحصر به فرد فاین آمین توانایی غیرفعال کردن سطح فلز با تشکیل لایه ای آب گریز و ترنشدنی از مگنتیک را داراست که تمامی سطوح در تماس با آب و بخار را از تماس با الکترولیت محافظت نموده و مانع فعال شدن سازوکارهای خوردگی و چسبندگی رسوب می گردد. میزان تزریق این مواد به شکل غیر تعادلی در تمامی آب های نیازمند بهسازی است و اثری منفی بر عملکرد واحد نخواهد داشت.
فناوری فاین آمین، جایگزینی مناسب برای روش های معمول بهسازی آب مانند هیدرازین، آمونیاک، فسفات ها، و تمام اکسیژن زداها و آمین های خنثی کننده است و فاقد هرگونه از محدودیت های این روش هاست. فناوری فاین آمین تمامی نیازهای یک سیستم بهسازی آب در دیگ های بخار و سیستم های خنک کننده را تامین می نماید. نیازهای مانند:
جلوگیری از خوردگی در در تمام قسمت های آب / بخار واحد ها
کاربری آسان
دوستدار محیط زیست
روشی اقتصادی برای بهسازی
پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش

مهم ترین مزایای فاین آمین برای صنایع عبارتند از:
تزریق آسان با محصولات تک جزئی.
غیرفعال سازی تمام مسیر مدار آب.
عدم واکنش فاین آمین با جامدات درون دیگ های بخار.
کاهش میزان مصرف سوخت در دیگ های بخار.
فاین آمین با توانایی تمیزکاری پیوسته مسیرهای آب و بخار، دیگ های بخار و سیستم های خنک کننده.
فاین آمین توانا در حذف اثر اسیدهای ضعیف تولید شده در سیستم با قدرت قلیایی کردن قوی.
فاین آمین دارای مصرف غیرتعادلی و توانایی عملکرد با تغییر در آب تغذیه.
فاین آمین قابل استفاده در مدارهای توربین دار.
فاین آمین غیر سمی و دوستدار محیط زیست. تمامی مواد فاین آمین دوستدار محیط زیست هستند و در میزان تزریق های صنعتی هیچ خطری در حین حمل یا ورورد به پساب ندارند. میزان سطح سمیت فاین آمین بسیار اندک (LD 50 (rats) of > 2 000 mg/kg) اندازه گیری شده است.

viagra bestellen viagra generika kamagra oral jelly cialis generika levitra generika viagra generika viagra online kaufen cialis 20mg cialis preis viagra online kaufen cialis original levitra bestellen kamagra 100mg kamagra bestellen cialis online